Miljöpolicy

Att Ejes Golv är miljöcertifierade innebär enkelt uttryckt att vi arbetar aktivt för att minska påfrestningarna på miljön. Det gör vi t.ex genom att:

  • Alltid följa aktuell miljölagstiftning
  • Genomföra åtgärder för att minska vår miljöbelastning
  • Minimera interna och externa transporter
  • Se till att mängden avfall minskas och återvinningen ökas
  • Kontinuerligt vidareutbilda våra med arbetare i miljö- och arbetsmiljöfrågor