Kvalitetspolicy

Att vi är GVK-auktoriserade, är den bästa garantin för ett professionellt utfört våtrumsarbete. GVK-auktoriserade företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras för såväl kakel som plast.

  • Arbetar efter en miljö- och kvalitetsplan
  • Har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
  • Är anslutna till GVK
  • Granskas genom extern revision