Miljö & Kvalitet

Kvalitet och Miljö är för oss ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder som när och hur vi utför det.

Kvalitet innebär att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredsställs samt att våra anställda trivs och har en god arbetsmiljö. Kvalitet innebär även att verksamheten bedrivs med miljömedvetenhet.

Vi på Ejes Golv AB arbetar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och därigenom förhindra och förebygga förorening av vår omgivande miljö. Kraven i miljölagstiftningen sätter en miniminivå för vårt miljöarbete.